Контактні пристрої .

Контактні пристрої - насадки , тарілки - є основними елементами колонного апарату , визначальними розміри і якість його роботи. Розглянемо нові конструкції тарілок колонних апаратів, застосовуваних при ректифікації , дистиляції та інших массообмінних процесах

.Ректифікаційна тарілка з діаметральним струмом рідини.

Вона призначена для здійснення процесу массопередачи між парою і рідиною при ректифікації газових сумішей; може бути використана при розділенні повітря і природного газу методом низькотемпературної ректифікації.

Тарілкаявляє собою перфороване полотно з переливними кишенями для зливу рідини , які кріпляться на опорних елементах до стінок колони. Конструкція тарілки за рахунок коробчатого перетину балок забезпечує її високу жорсткість при малій масі. Основні дані колони : діаметр - 1,9 м , ефективність розділення - 0,7-0,9 , маса - 32 кг .

Достатки тарілки : висока технологічність виготовлення і монтажу , низька собівартість , висока ефективність розділення.

Тарілки, згідно з ГОСТ 16452-79 , виготовляють зі сталей марок ВСтЗсп , ВСтЗпс , ВСтЗкп за ГОСТ 380-71 і марок 08X13 , 12Х18Н10Т , 08Х22Н6Т , 10Х17Н13М2Т або 08Х21Н6М2Т за ГОСТ 5632-72 .У тарілках з вуглецевих сталей полотна, клапани, зливний поріг, кріпильні деталі і обмежувачі виготовляють зі сталі марки 08X13; прокладки - з пароніту марки ПМБ або ПОН за ГОСТ 481-71.

До основних параметрів відносяться відносна робоча площа тарілки і відносне вільне перетинання тарілки.Відносна робоча площа тарілки - це відношення площі тарілки , без площі переливів , до площі перетину колони. Відносне вільне перетинання тарілки - це площа всіх отворів в полотні , віднесена до вільного перетину колони (%).

S –подібні тарілки – використовуються в процесах, що протікають при атмосферному або трохи підвищеному тиску.

Сітчасті тарілки – використовуються в процесах вакуумної перегонки при великих витратах парів і низьких витратах рідини, тобто мають високу потужність і низький гідравлічний опір.

Клапанні прямоточні тарілки – використовуються в процесах, де необхідна висока ступінь відокремлення, та відокремлення термостійких сумішей.Клапанні баласті тарілки – мають більш високу потужність, більш ефективне відокремлення, нижчий опір.

Решітчасті тарілки – використовуються в колонах для процесів, що протікають під високим тиском. Потужність їх на 20-100% більше.

2 Мішалки по конструкційній формі в залежності від устрою лопатей поділяються на:

Турбінні мішалки оснащено лопатями, і вони мають чітко окреслений ротор. Залежно від способу кріплення лопатей і їх конфігурації в анаеробній біоконверсії зустрічаються різні типи турбінних мішалок. Найбільш простою та одночасно високоефективною є мішалка з прямими радіально розміщеними лопатями. Плоскі лопаті можуть бути нахилені під певним кутом відносно площини обертання мішалки для кращого перемішування субстрату.

Пропелерні мішалки вважаються найбільш ефективними в тих випадках, коли необхідно створити значну циркуляцію субстрату в біогазовій установці при мінімальній витраті механічної енергії. Вони виконують цю задачу краще, ніж мішалки іншого типу, наприклад, турбінні. Пропелерні мішалки створюють осьову циркуляцію органічних відходів всередині реактора за рахунок насосного ефекту, тому вони легко піднімають тверді частинки з його дна.

Лопатеві мішалки почали першими використовуватись в системах біоконверсії та в хімічній промисловості взагалі. На сьогодні вони використовуються у тих випадках, коли немає необхідності в інтенсивній радіально-осьовій циркуляції органічної суміші в біогазовій установці. Основною перевагою лопатевих мішалок є їх простота та низька вартість.

Якірні та рамні мішалки вирізняються виключно низьким числом обертів. Діаметр таких мішалок наближається до діаметра біогазового реактора, а зазор між лопаттю та стінкою реактора є незначним. Таким чином, у випадку застосування цих мішалок можна уникнути місцевого перегріву субстрату чи виникнення осаду на дні реактора.

Шнекові мішалки працюють за тим принципом, що і пропелерні, але при менших числах обертів. Вони застосовуються для перемішування сумішей значної в’язкості, зокрема для органічного субстрату всередині біогазової установки. В цьому випадку вони затрачають менше енергії, ніж пропелерні мішалки для створення однакової циркуляції субстрату в біореакторі.

Використання дискових та скребкових мішалок в процесах біоконверсії є неефективним, тому майже не застосовується.

3 Для ущільнення обертаючих валів мішалок використовують гідро затвори, сальникові та торцеві ущільнення, можливі комбіновані ущільнення. При обробці в апаратах легко летучих середовищ використовують торцеві ущільнення: для роботи в кислому, слабо лужному, рідинному і газоподібному середовищі – універсальні торцеві ущільнення.

4 Перемішуюючі пристрої приводяться в рух від електродвигунів через стандартні редуктори для зниження частоти обертання валів перемішуючих пристроїв до завданих. В якості приводів до вертикальних перемішуючих пристроїв використовують циліндричні редуктори.


7618877175983724.html
7618951334058143.html
    PR.RU™