Загальна оцінка результатів тестування

Орієнтовний графічний тест шкільної зрілості

Модифікація теста Артура Керна).

Джерела

1. Психолог-вкладка. О. Боговарова. Готовність дитини до навчання в школі 2003. - №29-32

2. Методичні рекомендації до заповнення “Індивідуальної соціально-педагогічної та психологічної картки учня”. Видання 2-е, доповнене. Ставище, 2006. – с.120. (Серія 2 “Практична психологія” № 1 (5), 2006 р.)

Мета: визначення функціональної готовності дітей до шкільного навчання.

Тест характеризує довільність психічної діяльності – загальний психічний розвиток, розвиток дрібної моторики, уміння виконувати задані зразки, саморегуляцію, короткочасну пам’ять, сформованість образних і просторових уявлень дитини.

Завдання 1. – Малюнок людини.

Запропонуйте дитині намалювати людину (чоловіка). На запитання «Як малювати?», відповідайте: «Так, як ти умієш». Дитина на аркуші паперу виконує завдання. Дорослий не підказує і не допомагає.

Оцінювання завдання:

1 бал – намальована фігура має голову, тулуб, кінцівки. Голова з тулубом з’єднана шиєю і вона не більша за тулуб. На голові волосся (їх може закривати шапка або шляпа), вуха, обличчя має носа, рота, очі і брови. Руки закінчуються п’ятьма пальцями. Ноги донизу загнуті. (мал. 1)

2 бали – виконані всі вимоги, що в пункті 1, крім синтетичного способу зображення. Три частини не вистачає (шия, волосся, один палець руки, але не частина обличчя) і вони можуть бути виключені із вимог. (мал. 2)

3 бали – малюнок повинен мати голову, тулуб, кінцівки. Руки і ноги намальовані подвійною лінією. Допускається відсутність волосся, вух, одягу, пальців, ступнів. (мал. 3)

4 бали – примітивний малюнок з тулубом. Кінцівки (достатньо однієї пари) виражені простими лініями (мал. 4)

5 бал – немає чіткого зображення тулуба. Малює «головоногу» істоту з кінцівками. (мал. 5)

Завдання цього тесту вимагають розвитку дрібної моторики, а також координування рухів руки. Існує тісний зв’язок між рівнем розумового розвитку дитини і художньою творчістю. Результати тесту дають можливість судити про те, чи може дитина робити фігурні малюнки (1,2,3), чи обмежується аморфним черканням і створює, так би мовити, головоноге зображення. Рівень виконання завдання відповідає рівню розумового розвитку.


Завдання 2. – Наслідування письмовим буквам.

Дитині дається інструкція: «Подивись, тут щось написано. Ти ще не навчився писати, але спробуй, можливо ти теж зумієш. Добре роздивись, як це написано, і поряд (справа) на цьому пустому місці напиши те ж саме».

Оцінювання завдання:

1б. Цілком задовільна /для читання/ відповідність написаному зразку. Букви не досягають подвійної величини зразка. Початкова буква має явно помітну висоту великої букви. Букви добре з’єднані в три слова.

2б. Розбірливе наслідування написаному реченню. Величина букв і дотримання горизонтальності не враховується.

3б. Очевидне мінімальне розчленування на дві частини. Можна розібрати, по крайній мірі, чотири букви зразка.

4б. На зразок схожі, по крайній мірі, дві букви. Ціле ще утворює стрічку «писанини».

5б. Черкання.

Робочий бланк для дитини попередньо підготовлений (мал.6).

Мал. 6

Завдання 3.Змальовування групи крапок.

Інструкція: «Подивись – тут крапочки. Спробуй намалювати поряд такі ж».

Робочий бланк

Мал.7

Оцінювання завдання:

1б. Майже цілковите наслідування зразку. Допускається тільки дуже невелике відхилення однієї крапки із ряду стрічки або стовпця. Зменшення малюнка допустиме, збільшення не повинно бути. Малюнок повинен бути паралельний зразку.

2б. Кількість і розміщення крапок повинно відповідати зразку. Можна допустити відхилення навіть трьох крапок на половину ширини проміжку між рядами і стовпцями.

3б. Ціле за своїм контуром схоже на зразок. По висоті і ширині воно не повинно перевищувати більше, аніж в два рази. Кількість крапок може бути змінено, та їх не повинно бути більше 20 або менше 7. Допускається будь-який поворот навіть на 1800.

4б. Малюнок за своїм контуром вже не схожий на зразок, та він все ще складається із крапок. Величина малюнка і кількість крапок не мають значення. Інші форми /лінії/ не допустимі.

5б. Черкання.

Після того, як завдання (1-3) графічного теста виконані, робочі бланки збираються і проводиться первинне групування за їх результатами тестування, відбираючи дітей з дуже слабким, слабким, середнім і сильним рівнем готовності до шкільного навчання.

Загальна оцінка результатів тестування

Вище за середній Середній Нижче середнього Нижче норми
від 3 до 6 балів від 7 до 9 балів від 9 до 11 балів від 12 до 15 балів

Готовими до шкільного навчання вважаються діти, що отримали по 3 субтестам (3 завданням) від 3 до 6 балів. Група дітей, що набрали 7-9 балів, являє собою середній рівень розвитку готовності до шкільного навчання. Діти, що отримали 10-11 балів, потребують додаткового обстеження для отримання більш об’єктивних даних. Особливу увагу потрібно звернути на групу дітей, що набрали 12-15 балів, їх розвиток нижче норми. Такі діти потребують ретельного індивідуального обстеження інтелекту, розвитку особистісних, мотиваційних якостей.


7245187803384856.html
7245297358551190.html
    PR.RU™