СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДО Частини І 2-го МОДУЛЯ

1 шагурин И. И. Микропроцессоры и микроконтроллеры фирмы Motorola: Справ. пособие. – М.: Радио и связь, 1998. – 560 с.: ил.

2 шагурин И. И. Современные микроконтроллеры и микропроцессоры Motorola: Справ. пособие. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 952 с.: ил.

3 MC68681 DUAL ASYNCHRONOUS RECEIVER/TRANSMITTER (DUART) (INCLUDES DATA ON MC2681 AND MC2682) – Motorola Semiconductors. – September, 1985.

4 PROGRAMMER’S REFERENCE MANUAL (Includes CPU32 Insructions) M68000 Family Programmer’s Reference Manual – ©Motorola INC., 1992.

5 M68EC000 CPU Module Users Manual. Rev 3.0 – ©Motorola, 1993.

6 M68EC0x0 Integrated Development Platform Users Manual. Rev 3.0 – ©Motorola, 1993.

7 THE FLIGHT-68EC020 EVM. Users Manual by: R.F. Coates. Revised and Edited by: J.H.R. Selby. – Flight Tltctronics LTD., Southamton.

8 Проектирование импульсных и цифровых радиотехнических систем: Учеб. пособие для радиотехн. спец. вузов / Ю. П. Гришин, Ю. М. Казаринов, В. М. Катипов и др.; Под ред. Ю. М. Казаринова. – М.: Высшая школа, 1985. – 340 с.: ил.


Частина ІІ МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ НА МІКРОКОНТРОЛЕРАХ, DSP ФІРМИ MOTOROLA

ТА ЇХНЄ ПРОГРАМУВАННЯ

13 МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ НА МІКРОКОНТРОЛЕРАХ ФІРМИ MOTOROLA ТА ЇХНЄ ПРОГРАМУВАННЯ

Вхідний контроль:

1 Які пристрої називають мікроконтролерами?

2 Які пристрої можуть входити до складу мікроконтролера?

3 У складі якого обладнання можуть використовуватися мікроконтролери?

Фірма Motorola є провідним виробником мікроконтролерів (МК) у світі. Вона випускає 8-розрядні мікроконтролери, 16-, 32-розрядні модульні комунікаційні мікроконтролери та 32-розрядні RISC мікроконтролери PowerPC.

8-розрядні МК є найбільш поширеними представниками мікропроцесорної техніки. Їхня вартість не є високою, а доволі широкий спектр функціональних можливостей дозволяє використовувати ці контролери у різноманітних пристроях та приладах. Усі 8-розрядні МК входять до складу трьох сімейств – 68НС05, 68НС08 та 68НС11.

МК М68НС05 є найбільш прості й, відповідно, такі, що мають обмежені функціональні можливості, але є доволі дешевими. До складу цього сімейства входять різні типи мікроконтролерів, які відрізняються поміж собою обсягом та типом пам’яті, номенклатурою периферійних пристроїв, що їх розміщено на кристалі, а також іншими експлуатаційними характеристиками.

МК сімейства 68НС08 мають більшу продуктивність, більший обсяг внутрішньої пам’яті та розширені функціональні можливості, ніж інші МК

На кристалі МК сімейства 68НС11 зреалізовано велику номенклатуру периферійних пристроїв, вони також забезпечують можливість розширення обсягу пам’яті за рахунок підключення зовнішніх запам’ятовувальних пристроїв.

Загальна кількість різних моделей 8-розрядних МК, які сьогодні продукуються, становить близько 100.

16-розрядні МК фірми Motorola представлено двома сімействами – 68НС12/912 та 68НС16. МК 68НС12/912 мають повну архітектурну сумісність з сімейством 68НС11, в них вбудовано внутрішню Flash-пам’ять з великим обсягом – до 128 кбайт. Іхньою особливістю є виконування низки операцій, які забезпечують керування об’єктами з використанням “нечіткої логіки”. Вони мають доволі великий набір периферійного обладнання, високу продуктивність і відносно низьке енергоспоживання. МК 68НС16 є подальшим розвитком архітектури 8-розрядних мікроконтролерів 68НС11 і відрізнюється розширеним набором регістрів, доповненням системи команд і способів адресування. Їхнє використовування, у певних випадках, обмежено потребою підключення зовнішньої пам’яті.

Сімейство 32-розрядних МК МС68300 побудовано з використанням 32-розрядного процесора, який доповнено низкою високоефективних периферійних пристроїв, що дозволяє застосовувати їх в системах керування складними об’єктами та процесами при мінімальної кількості додаткових компонентів. Вони використовуються у робототехніці, авіаційно-космічній техніці, у різноманітному телекомунікаційному обладнанні.

Розпочинаючи з 90-х років ХХ сторіччя фірма Motorola також випускає комунікаційні 32-розрядні мікроконтролери, призначені для використовування у складі цифрових телекомунікаційних систем і забезпечують обробку даних та організацію швидкого обміну масивами даних по каналах зв’язку. До них належать мікроконтролери МС68302, МС68360, МС68356 та їхні модифікації.


7244576636046584.html
7244625704202376.html
    PR.RU™