Форми мінливості. Практичне значення мінливості у діагностиці, специфічній профілактиці та терапії тварин. Вплив екологічних катастроф на мінливість мікроорганізмів.

Спадковість і мінливість мікроорганізмів. Сучасні погляди на спадковість і мінливість мікроорганізмів.

Науку про спадковість і мінливість певних організмів називають генетикою. ЇЇ частиною є вчення про спадковість і мінливість мікроорганізмів. Ідеалісти відстоювали позицію постійності видів утворених богом, а матеріалісти відстоювали еволюційне вчення. Вчені Пастер і Ценковський шляхом культивування мікробів в несприятливих умовах виростили авірулентні штами мікробів, які не здатні викликати захворювання. Що послужило первинним матеріалом для виготовлення вакцини.

Досліди показали, що закони спадковості і мінливості єдині для всієї живої природи і мають єдину матеріальну основу.

Спадковість – властивість яка належить всім живим організмам, яка здатна передавати наступному поколінню однакові особливості розвитку. Матеріальну основу спадковості складають нуклеїнові кислоти РНК чи ДНК. Керує спадковістю генотип – набір генів. Генотип проявляється в фенотипі наборі реалізованих ознак – джгутика, капсули і інші властивості. Ознакою спадковості є ген. Знаходиться в молекулі нуклеїнової кислоти. Гени зберігають по спадковості генетичну інформацію. Хромосоми – набір генів – реєструють зміни, ділять на дві половини при поділі клітин. Мінливість – властивості живих організмів в зміні генів, і їх проява в процесі розвитку організму.

Форми мінливості: 1. Спадково закріплені форми мінливості (не зворотні форми мінливості).

Адаптація – пристосування мікроорганізмів до нових умов життя.

Мутація – спадкові зміни по виникненню в мікроорганізмах раптово, під дією факторів ( ультрафіолетових променів, радіації).

Трансформація – перехід одного типу мікроба в інший в межах виду. Трансдукція – передача властивостей токсичності фагом токсигенного штаму до не токсичного.

2. Спадково не закріплені форми мінливості ( зворотна мінливість).

Модифікація – під дією зовнішнього фактора (не діє фактор, мінливість зникає) температура більше 42 0С – сибірка не утворює спори. 35 – 37 0С – утворює спори.Еволюційна мінливість – пристосування з віком.

Культуральна мінливість – зміни умов живлення призводять до змін в клітині.

Дисоціація – різні типи колоній в поживному середовищі. S-(smooth) гладенькі, R-(rough) шорсткі.

Властивість мікроорганізмів до мінливості широко використовують в практичній діяльності людини. Одержано спеціальні культури дріжджів, мікробів, продуцентів антибіотиків, створено високо ефективні вакцини. Одержано штами мікробів які більш інтенсивно продукують амінокислоти, органічні кислоти, що має велике значення для промислової мікробіології.

Мінливість мікробів необхідно враховувати при діагностиці інфекційних хвороб:

- атипічні форми бактерій (L форми).

- слаба вірулентність.

- латентні форми хвороб.

- не виробляється імунітет.

Задачі мікробіологам: подальша розробка методів виділення змінених форм бактерій збудників інфекційних хвороб, винаходу ефективних методів лікування і профілактики атипічних інфекційних хвороб. Перспективна робота по вивченню корисних для практики форм мікробів.

Значення L форм бактерій та інших форм мінливості.

Поява їх під дією різних фізичних, хімічних та інших факторів на фоні прояву екологічних катастроф.


7244201278457452.html
7244270138389604.html
    PR.RU™