Особливості взаємовідносин паразита і хазяїна в системах різного типу

Розрізняють два головних типи системи „паразит-хазяїн”. У системах першого типу паразити здатні залишати хазяїна активно або завдяки активності наступного хазяїна (переносника або передавача), наприклад, різні найпростіші, мікрофілярії, нематоди тощо), а також відкріпляючись або відриваючись від поверхні хазяїна (більшість ектопаразитів) або ж, нарешті, виходячи з тіла хазяїна через природні отвори пасивно чи під дією імунних реакцій хазяїна чи скінчивши свій життєвий шлях. До цього типу належать майже всі системи „паразит-остаточний хазяїн”, всі системи до яких входить переносник (передавач) та частина систем „паразит–проміжний хазяїн”.

Системи другого типу – такі, у яких паразит ні за яких умов не може залишити свого хазяїна, знаходячись у ньому, як у пастці. До цього типу належить більшість систем „паразит-проміжний хазяїн”. Для паразита в таких умовах залишається єдиний спосіб, одна можливість продовжити свій життєвий цикл – загибель хазяїна за умови, що хазяїн буде з’їдений потенційним остаточним або, в залежності від типу життєвого циклу, – другим проміжним чи резервуарним (паратенічним) хазяїном. Рідше паразит здатен активно вбивати свого хазяїна, руйнуючи його тканини і зовнішні покриви, що притаманне видам, доросла імагінальна стадія яких живе вільно, таким як нематоди-мермітиди, численні комахи-паразити інших комах тощо.

В системах різного типу працюють і різні регуляторні механізми. В системах першого типу паразитам „невигідна” загибель хазяїна, а в системах другого типу паразит, навпаки, „зацікавлений” у загибелі хазяїна і тому „намагається” зробити його вразливішим, легшою здобиччю для хижака. Відповідно у першому випадку інтенсивні інвазії, тобто кількість паразитів у організмі хазяїна, є більш-менш стабільною чи коливається у вузьких межах. У другому інтенсивність безперервно збільшується, триває „накопичення” паразитів, особливо, якщо відбувається їх нестатеве розмноження. Загалом інтенсивність інвазії зумовлена числом особин паразитів, які інвазують хазяїна, проникаючи в нього. Це залежить від чисельності інвазійних стадій паразита в середовищі чи інших хазяях, можливості їх зустрічі з хазяїном, пов’язаною з чисельністю, щільністю популяції останнього, від особливостей його екології та поведінки тощо, а також від особливостей реакції хазяїна на проникнення паразитів та їх розвиток, від життєздатності та смертності паразитів у певних умовах зовнішнього середовища.У зв’язку з цим ми розглянемо дві сторони цих досить складних відносин, а саме вплив паразитів на хазяїна та захисні реакції організму хазяїна щодо паразитів.


7244139351750856.html
7244159703337552.html
    PR.RU™