Тема 4. Формування передумов ринкового господарства в період становлення національних держав.

Економіка підприємства

1. Акордна система та м. визнач. колек

2. Безтарифна та контрактна система оплати праці.

3. Бізнес - план підприємства та його зміст.

4. Види цін.

5. Виробничий цикл та його структура.

6. Відрядна форма оплати праці та її системи.

7. Заг хар-ка план. діяльності підп-тва, принц.

8. Зміст оперативного планування.

9. Капітальне будівництво.

10. Коротко- та середньострокове планування.

11. Мета та функції держ регул діяльн підп-ва.

12. Методи оцінки якості продукції.

13. Методи ціноутворення та їх характеристика.

14. Однопродуктовий аналіз при визначенні

15. Організаційні типи виробництва та їх хар-ка.

16. Організ-екон управл техн розвитком під-ва.

17. Організація непотокового вир-ва, його форми.

18. Осн показн і шляхи підвищ ефективн вик-ня в.

19. Особл розрах валової, тов та чистої продукції.

20. Оцінка економ ефективності ресурсів і витрат .

21. Оцінка ефект техн та організац нововведень.

22. Параметри потокового виробництва.

23. Планування фонду оплати праці.

24. Погодинна форма оплати праці та її системи.

25. Показн ефек викор вир фондів і фін коштів.

26. Показн порівн ек ефект кап вкл, витр.

27. Пон„точки замовл" та „оптим партії поставки".

28. Поняття приб і дох,види та методи розрахунку.

29. Поняття, функції та класифікація цін

30. Пон фактору часу та врах оцінці ефек нововв.

31. Поняття якості продукції та показники оцінки.

32. Поняття, види та значення інфрастр підпр-ва.

33. Поняття, принципи, види та методи планув.

34. Портфель аналіз методів вибору ген стратегії.

35. Порядок розподілу прибутку.

36. Принципи організації виробничого процесу.

37. Принципи, методи і моделі мотивації.

38. Рентаб її види. Напрямки підвищ рентаб.

39. Система технічного обслуговування підпр-ва.

40. Державне регулювання заробітної плати.

41. Спос поєдн опер технол проц. Напр скороч

42. Стандартизація та сертифікація продукції.

43. Стратегія розвитку під-ва, поняття його місії.44. Суспільні форми організації виробництва.

45. Сутність НТП та науково-технічної революції.

46. Сутність організаційного прогресу.

47. Сутність ПДВ та акцизного збору.

48. Сутність та види ефективності.

49. Сутність, види та функції заробітної плати.

50. Тарифна система оплати праці та її елементи.

51. Тех розвит під-ва. Показн тех рівня п-ва.

52. Фінансова та кредитна політика держави.

53. Формув та викор вир потужності підпр-ва.

54. Хар-ка техніко-технологічної бази вир-ва.

55. Хар-ка і клас інновацій, вплив на ефект вир-ва.

56. Характеристика системи оподаткування.

57. Система участі працівників у прибутках п-ва.

58. Хар-ка соц інфраст. Соц діял під-ва.

59. Хар-ка та умови запров поток вир-ва.

60. Чинники зростання ефективності виробництва.

1. З погляду меркантилістів продуктивна діяльність — це:

а) праця з видобутку золота та срібла;

б) сільськогосподарська праця;

в) праця зі створення товарів на експорт і вивезення за кордон:

г) підприємницька діяльність.

2. Від'ємною рисою господарства Західної Європи XV - перша половина XVII ст. було:

а) процес первісного нагромадження капіталу;

б) торгова революція;

в) революція цін;

г) промисловий переворот.


3. Переважаючою формою виробництва у XVI-XVII ст. було:

а) кустарне;

б) мануфактурне;

в) ремісниче;

г) фабричне.


4. Основою створення у Західній Європі XVI-XVII ст. публічних банків були:

а) наміри відшукати грошові засоби для фінансування зовнішньої торгівлі;

б) загальна тенденція до створення акціонерних компаній, також у сфері кредитів;

в) приплив американського злата та срібла до Європи, що викликало посилений друк монет;

г) бажання обходитись без друкованої монети, замінивши її умовною, загальною для усіх грошовою одиницею.


5. Суперечливий характер процесу первісного нагромадження капіталу у Російській імперії був обумовлений:

а) недостатнім розвитком товарно-грошових відносин;

б) нечітким виокремленням ремесла та аграрного сектору;

в) зберіганням кріпосного права;


7243429012978810.html
7243492781044682.html
    PR.RU™