Завдання №2

Завдання1

Намічено провести ряд закладів по покращенню використання робочої сили. Це дозволить:

- знизити брак продукції (відносне вивільнення 7 чол.);

- зменшити втрати робочого часу (25 чол.);

- здійснити заклади по вдосконаленню технології (78 чол.);

- скоротити апарат управління на 18 чол.

Базова кількість працюючих на заводі 1000 чол.

Визначити резерв росту продуктивності праці за рахунок кожного закладу, а також за їх сукупністю.

Методичні вказівки

1. Резерв росту продуктивності праці за рахунок зниження браку продукції:

Рпт1 = ( – 1) * 100 %

де Рпт1 – резерв росту продуктивності праці за рахунок зниження браку продукції, %;

Кбаз – базова кількість працюючих на заводі, чол.

В1 – відносне вивільнення працюючих за рахунок проведення цього закладу по покращенню використання робочої сили, чол.

2. Резерв росту продуктивності праці за рахунок зменшення втрат робочого часу:

Рпт2 = ( – 1) * 100 %

де Рпт2 – резерв росту продуктивності праці за рахунок зменшення втрат робочого часу, %;

В2 – відносне вивільнення працюючих за рахунок проведення цього закладу по покращенню використання робочої сили, чол.

3. Резерв росту продуктивності праці за рахунок здійснення закладів по вдосконаленню технології:

Рпт3 = ( – 1) * 100 %

де Рпт3 – резерв росту продуктивності праці за рахунок здійснення закладів по вдосконаленню технології, %;

В3 – відносне вивільнення працюючих за рахунок проведення цього закладу по покращенню використання робочої сили, чол.

4. Резерв росту продуктивності праці за рахунок скорочення апарату управління:

Рпт4 = ( – 1) * 100 %

де Рпт4 – резерв росту продуктивності праці за рахунок скорочення апарату управління, %;

В4 – вивільнення працюючих за рахунок проведення цього закладу по покращенню використання робочої сили, чол.

5. Резерв росту продуктивності праці за рахунок проведення всіх закладів по покращенню використання робочої сили:

Рптзаг = ( – 1) * 100 %

де Рптзаг – резерв росту продуктивності праці за рахунок проведення всіх закладів по покращенню використання робочої сили, %;При нерегламентованих перервах на відпочинок у бригаді витрачалося 9,5 % змінного часу. Продуктивність праці за кожну годину роботи знижувалася в середньому на 1,5 % за рахунок нерівномірності періодів відпочинку і роботи. При науково обґрунтованому режимі перерви складають 6,25 % змінного часу, продуктивність праці не знижується. Визначити ріст продуктивності праці.

Методичні вказівки

1. Індекс використання робочого часу при нерегламентованих перервах:

IТисп1.=1-Тотд/100 % ,

де IТисп1– індекс використання робочого часу при нерегламентованих перервах;

Тотд – нерегламентовані перерви на відпочинок, %.

2. Індекс годинної продуктивності праці при нерегламентованих перервах:

IПт(ч)1=1-ΔУ1/100 % ,

де IПт(ч)1 – індекс годинної продуктивності праці при нерегламентованих перервах;

ΔУ1 – зниження годинного вироблення за кожну годину роботи при нерегламентованих перервах, %.

3. Індекс денної продуктивності праці при нерегламентованих перервах:

IПт(дн)1= IТисп1* IПт(ч)1

4. Індекс використання робочого часу при науково обґрунтованому режимі розраховується по формулі:

IТисп2.=1-Тотд/100 % ,

де IТисп2 – індекс використання робочого часу при науково обґрунтованому режимі;

Тотд – перерви на відпочинок при науково обґрунтованому режимі, %.

5. Індекс денної продуктивності праці при науково обґрунтованому режимі:

IПт(дн)2= IТисп2* IПт(ч)2

6. Можливий приріст денної продуктивності праці при науково обґрунтованому режимі праці і відпочинку стосовно режиму нерегламентованих перерв:

ΔПт=(IПт(дн)2/ IПт(дн)1)*100 %-100 %

ІІІ. Завдання для самостійного розв’язання


7242407027783807.html
7242481330205947.html
    PR.RU™