Цей показник може розраховуватися більш простим способом: шляхом вирахування з рівня темпів росту 100%.

Абсолютне значення 1% приросту розраховується розподілом розміру абсолютного приросту за період на розмір темпів приросту. Ці показники визначаються тільки ланцюговими показниками.

де Аi – абсолютне значення 1% приросту;

Δi – абсолютний приріст;

Тn – темпи приросту.

При аналізі рядів динаміки часто виникає потреба в узагальнюючій характеристиці інтенсивності розвитку явища за тривалий період. Для цього обчислюють середні показники.

Середній абсолютний приріст:

Ланцюговий Базисний

Середній темп зростання:

Ланцюговий Базисний

Середній темп приросту:

Ланцюговий Базисний

7242039973248807.html
7242105098591279.html
    PR.RU™