Проблема третя: Які документи закріплюють

Права і свободи людини і громадянина

1) Як закріплювались права людини у нормативних документах 2) Що таке міжнародні стандарти в галузі прав людини 3) Що містить Загальна декларація прав людини 4) Які права і свободи людини проголошує Європейська конвенція 5) Що називають Хартією з прав людини 6) Які документи є джерелами основних прав і свобод людини в Україні 7) Які права і свободи та обов’язки людини і громадянина закріплені у Конституції України

Найбільш вільною державою можна назвати таку,

Де люди мають всі людські та суспільні права,

Які тільки встановлено в світі.

Леся Українка

Розпочніть обміркування проблеми з…

Пригадайте з курсів історії та правознавства історичні й правові пам’ятки, документи, що закріплюють права і свободи людини. Оберіть один з названих вами документ та розкажіть про історичні умови його виникнення та про його значення.

Дізнайтеся про…


7238164444698098.html
7238200319596702.html
    PR.RU™